DENEYİN ADI: Bütün sıvılar suda çözünür mü?

DENEYİN AMACI: Farklı sıvıların sudaki çözünürlüğünün incelenmesi

DENEY MALZEMELERİ
• Karbon tetraklorür
• Etil alkol
• Zeytinyağı
• Deney tüpü
• Tüplük
• Dereceli silindir, 10 mL
• Lâstik tıpa

DENEYİN YAPILIŞI
Tüplüğe 3 adet deney tüpü yerleştirilir.10 mL 'lik dereceli silindir ile her deney tüpüne 10 mL saf su konur.Birinci deney tüpüne 5 mL etil alkol,ikinci deney tüpüne 5 mL zeytinyağı ve üçüncü deney tüpüne 5 mL karbon tetraklorür eklenir. Deney tüplerinin ağızları tıpa ile kapatılır ve belli bir süre şiddetlice çalkalanarak tüplüğe geri yerleştirilir.Tüpler belli bir süre bekletilir. Daha sonra sıvıların sudaki çözünürlükleri karşılaştırılarak gözlemler not edilir.

Karbon Tetraklorür
SONUÇ: Bazı sıvıların ( etil alkol, zeytinyağı vekarbon tetraklorün) sudaki,çözünürlüklerini inceleyerek bu çözünürlüklerin birbirinden farklı olduklarını gördük.