Bitkisel Doku Deneyin içeriği

DENEYİN ADI : YAPRAK YAPISINDA GÖZENEK, EPİDERMİS,

PARANKİMA HÜCRELERİNİN İNCELENMESİ.

DENEYİN AMACI : Yaprak yapısında bulunan dokuları ve bu dokuların

özelliklerini gözleyebilme.KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER: Mikroskop, lam, lamel, jilet, değişikyapraklar, damlalık .

DENEYİN YAPILIŞI:1. Jilet ile yapraktan enine kesit alınız. Bunu yapmanın en kolay yolu, yaprağı mürver özü veya plastik köpük arasına koyarak enine kesit alınız. Bu yardımcı araçlar bulunmadığı takdirde, kesit alınacak yaprağı ucundan başlayarak sıkı bir silindir halinde sarınız. Silindiri açılmayacak şekilde tutarak üst ucunu keskin bir jiletle kesiniz. Her tarafı aynı kalınlıkta olan bir kesit almaktansa , bir kenara doğru incelen kesit almayı tercih ediniz.2. Kesitlerin en ince kısımlarından bir kaç parça alarak lamın üzerindeki su damlasının içine koyup, lamel ile kapatarak mikroskobun küçük objektifi ile inceleyiniz. Parçaların özellikle kenar kısımlarına dikkatle bakınız ve tek tek görmeye çalışınız.3. Daha sonra sıra ile 10 ve 40 objektifleri kullanarak incelemelere devam ediniz.4. Mikroskopta gördüğünüz dokuların şeklini deney defterine çiziniz.

TARTIŞMA SORULARI:1. Epidermis hücreleri daha çok yaprağın neresinde bulunur?

2. Yaprağın tüm hücrelerinde kloroplast bulunur mu?

3. Kloroplastlar hangi hücrelerde yoğunlaşmıştır.

4. Stomalar yaprağın neresinde bulunur? Her yaprakta aynı yer demidir?

5. Yaprağın en dış yüzeyinde ki tabakanın adı nedir?